Bøifot Elektro AS

Varmepumpeservice

Service gir optimal besparelse og lengre levetid

For å sikre optimal drift og besparelse anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen hvert 2. år.

Sammen med ditt eget jevnlige vedlikehold, gir service en forlenget levetid på varmepumpen. 

Vi tilbyr serviceavtale

Har du ikke serviceavtale på din varmepumpe allerede, er dette noe vi anbefaler å bestille.

På denne måten vil du få en profesjonell periodisk sjekk, og bli kontaktet når tiden er inne for ny service.

Vi har faste priser som inkluderer rens og kontroll av varmepumpen.

Pr. 01.01.22 er prisen kr. 2100,- for standard luft-luft varmepumpe med én innedel og kr. 2900,- for luft-luft varmepumpe med to innedeler.
Ta kontakt for andre kombinasjoner.