Bøifot Elektro AS

Varmepumpeservice

Service gir optimal besparelse og lengre levetid

For å sikre optimal drift og besparelse anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen hvert 2. år.

Sammen med ditt eget jevnlige vedlikehold gir service en forlenget levetid på varmepumpen. 

Vi har faste priser som inkluderer rens og kontroll av din varmepumpe.

Pr. 01.01.23 er prisen kr. 2400,- for luft-luft varmepumpe med én innedel, og kr. 3200,- for luft-luft varmepumpe med to innedeler.
Ta kontakt for andre kombinasjoner.