Bøifot Elektro AS

Termografering

Termografering er en metode for å avlese
temperatur på en overflate

Dette gjøres vanligvis med et IR-kamera/termokamera som registrerer infrarød stråling. Vi foretar termografering av elektriske anlegg i industri og landbruk/næringsbygg. Dette omfatter ofte sikringsskap / tavler, fordelingssentraler, motorer og andre enheter med store strømtrekk, hvor det ofte kan oppstå feil på grunn av varmeutvikling.

Metoden benyttes også til å avdekke feil på varmekabler og eventuell varmgang i sikringsskap og inntak i boliger. Termografi er en viktig del av internkontrollen i det skadeforebyggende arbeidet i elektriske anlegg.

Ved å termografere det elektriske anlegget kan man påvise enheter og komponenter med temperaturavvik, og dermed oppdage potensielle brannfarer som skyldes dette på et tidlig tidspunkt. Vi foretar termografering av elektriske anlegg for oppfølging av sikkerhet og dokumentasjon. Vårt personell er sertifisert og godkjent av DNV.

For ytterligere informasjon og bestilling av termografioppdrag kontakt oss på 71 40 40 50 eller via boifot@boifot.no