Bøifot Elektro AS

Komplette løsninger

Bøifot Elektro leverer komplette løsninger for datakommunikasjon.

Vi installerer, tester og dokumenterer kategori 5, 6 og 7 spredenett. Vi leverer også nettverkselektronikk som switcher, routere og konvertere.

Bøifot Elektro leverer innbruddsalarmer til private, kommuner og bedrifter, noen av våre leverandør på innbruddsalarmer er Texecom, RCO og Elotec.  

Bøifot Elektro leverer brannvarslingsanlegg i alle størrelser og omfang. Fra enkle anlegg i bolig til anlegg for skoler og kommuner, samt omfattende anlegg til profesjonelle kunder som Statnett.

Installasjoner for profesjonelle kunder kan bestå av aspirasjonsanlegg, flammedeteksjon og inergéngass-slukking.

Vår hovedleverandør på brannvarslingsanlegg er Siemens.

Nød og ledelys er en viktig faktor for et godkjent varslingssystem.

Vi leverer også komplette adgangskontrollsystemer med og uten kameraovervåkning til private og bedrifter, i tillegg leverer og monterer vi systemer for porttelefoner.